Exekuce už i na manželku

Od ledna 2013 se v exekucích udělaly velké změny. Nyní už exekutoři můžou sáhnout na peníze i manželce/manželovi dlužníka. Od nového roku, exekutor, bude moct peníze na Vašem účtu zablokovat, i když nemáte s dluhy svého protějšku nic dočinění. Pozor si dejte i na svůj plat či důchod, exekutor může strhávat i srážky z Vašich příjmů. Jediné na co nemají exekutoři zatím právo jsou sociální dávky vymezené zákonem.

Nejhůře na tom jsou ti, kteří žijí odděleně, ale nejsou rozvedení a ani neví o dluzích svého protějšku. I na tyto lidi se vztahuje společná exekuce.

Tato novinka ve světě exekucí, může dohánět zadlužené spoluobčany k práci načerno. Tím však bude tratit státní pokladna, neboť z černých příjmů nejsou odváděny daně.

Zabavení majetku exekutorem i bez soudu

Exekutoři chtějí prosadit, aby o exekucích rozhodovali sami jen na základě podkladů od věřitele.

Vyplývá to z prohlášení prezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové na odborném kongresu soudců a advokátů. V připravované novele exekučního řádu se navrhuje zrušení nařizovaní exekucí soudem. Pokud by novela prošla, soud by o vykonání exekuce už vůbec nerozhodoval. Hlavní roli by zde hrál přímo exekutor. Cílem je zřejmě urychlení zabavování peněz či majetku dlužníků ve prospěch věřitelů. Na druhé straně se Exekutorská komora shodla na tom, že často dlužníkům není co zabavovat a vymahatelnost je tak o dost složitější.

V novele občanského soudního řádu se proto navrhuje, že by dlužníkům mohl být zabavován i podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, takže by dlužníci mohli přijít i o družstevní byty, které jsou zhmotněním podílu v daném družstvu.

Exekutor může vniknout do bytu

Exekutor má ze zákona oprávnění vniknout do bytu i bez účasti majitele nebo nájemce bytu. Exekutor si tedy může otevřít byt sám a vykonat prohlídku, aniž by o tom majitel nebo nájemník věděl. K pomoci může přivolat i zámečníka. Nemůže však násilím vniknout do nájemního domu, musí ho pustit nájemníci. Policie není k prohlídce nutná, takže se nevyžaduje. Ten, kdo provádí soupis movitých věcí může, pokud je to potřebné, k úkonu přibrat vhodnou osobu, podle možnosti zástupce obce. Po skončení prohlídky exekuční vykonavatel zapíše protokol a byt musí znovu uzamknout. Pokud nemůže povinnému předat klíče, musí je uložit na vhodném, dosažitelném místě a vyrozumět o tom povinného.

Exekutor a maření

Jak nemařit úřední výkon rozhodnutí

Nic mi nepatří

Pokud si myslíte, že se vyhnete zabavení majetku tím, že vám nic z toho nepatří, jste na omylu. Klidně můžete tvrdit, že byt patří manželce, auto rodičům a garáž kamarádovi, exekutor však může zabavit téměř všechny věci, o nichž se má důvod domnívat, že vám patří. Jedná se o věci, které užíváte a jsou v bytě, v němž pobýváte. Jestliže některé zabavené věci opravdu nepatří vám, ale někomu jinému, musí to dotyčná osoba prokázat a urychleně podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil.

Rozvod

Zbavit se dluhů nelze ani rozvodem. Když vymáhání závazku spadá do doby trvání manželství, tak se exekuce vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů. Uspět nemusíte ani formálním rozvodem a převodem majetku na manželku a veškerých dluhů na vás. Vypořádání majetku při rozvodu totiž musí vycházet ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů, jinak by byl tento právní úkon neplatný. Takže každý z manželů získá část majetku, ale i závazků, které je povinen vypořádat.

Skrývání a převody peněz

Skrývání majetku a účelové převody peněz vám danou situaci jen zhorší. Takový postup lze pokládat za maření úředního výkonu rozhodnutí a poškozování věřitele. Dozví-li se exekutor, že takto maříte rozhodnutí, může na vás podat trestní oznámení a všechny úkony, které jste provedli, prohlásí za neplatné i se zpětnou platností. Pak nepomůže ani antidatování smluv. Exekutor také může povinného předvolat k prohlášení o majetku.

Falešní exekutoři

Dávejte pozor na falešné exekutory

Za průběh exekuce zodpovídá soudní exekutor, kterému soud svěřil její provedení. Není podmínkou, že všechny úkonu provádí jen exekutor. Některé úkonu mohou provádět i jeho zaměstnanci (exekutorský koncipient a exekutorský kandidát).

Vydávat se za exekutora není tak složité. Proto, než někoho pustíte do bytu a vydáte mu svůj majetek, ujistěte se, zda je dotyčný opravdu osobou, za kterou se vydává. Požadujte předložení služebního, klidně i občanského průkazu a listin týkajících se exekuce. Jestliže se jedná o zaměstnance exekutora, musí se i oni prokázat služebním průkazem a případně pověřením podepsaným exekutorem.

Exekutor je povinen se na požádání prokázat služebním průkazem a předat vám soudní usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s razítkem a podpisem exekutora uvedeného v usnesení o nařízení exekuce.

Pokud máte nějaké pochybnosti, nebojte se zavolat na linku 158 a požádejte o pomoc. Jestliže se vám bude zdát, že exekutor nebo jeho zaměstnanci nepostupují v souladu se zákonem, trvejte na sepsání protokolu. Nezapomeňte si vzít podepsanou kopii a dobře si ji uschovejte.