Exekutor může vniknout do bytu

Exekutor má ze zákona oprávnění vniknout do bytu i bez účasti majitele nebo nájemce bytu. Exekutor si tedy může otevřít byt sám a vykonat prohlídku, aniž by o tom majitel nebo nájemník věděl. K pomoci může přivolat i zámečníka. Nemůže však násilím vniknout do nájemního domu, musí ho pustit nájemníci. Policie není k prohlídce nutná, takže se nevyžaduje. Ten, kdo provádí soupis movitých věcí může, pokud je to potřebné, k úkonu přibrat vhodnou osobu, podle možnosti zástupce obce. Po skončení prohlídky exekuční vykonavatel zapíše protokol a byt musí znovu uzamknout. Pokud nemůže povinnému předat klíče, musí je uložit na vhodném, dosažitelném místě a vyrozumět o tom povinného.