Falešní exekutoři

Dávejte pozor na falešné exekutory

Za průběh exekuce zodpovídá soudní exekutor, kterému soud svěřil její provedení. Není podmínkou, že všechny úkonu provádí jen exekutor. Některé úkonu mohou provádět i jeho zaměstnanci (exekutorský koncipient a exekutorský kandidát).

Vydávat se za exekutora není tak složité. Proto, než někoho pustíte do bytu a vydáte mu svůj majetek, ujistěte se, zda je dotyčný opravdu osobou, za kterou se vydává. Požadujte předložení služebního, klidně i občanského průkazu a listin týkajících se exekuce. Jestliže se jedná o zaměstnance exekutora, musí se i oni prokázat služebním průkazem a případně pověřením podepsaným exekutorem.

Exekutor je povinen se na požádání prokázat služebním průkazem a předat vám soudní usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s razítkem a podpisem exekutora uvedeného v usnesení o nařízení exekuce.

Pokud máte nějaké pochybnosti, nebojte se zavolat na linku 158 a požádejte o pomoc. Jestliže se vám bude zdát, že exekutor nebo jeho zaměstnanci nepostupují v souladu se zákonem, trvejte na sepsání protokolu. Nezapomeňte si vzít podepsanou kopii a dobře si ji uschovejte.