Nepřebírání pošty nic neřeší

Myslíte si, že když nepřevezmete poštu, že dluhy neexistují?

Nebuďte přesvědčení, že když nepřeberete doporučený dopis, tak se soudnímu řízení vyhnete a tím pádem nebudete muset nic platit. Tento nešvar vás může dostat do dluhové pasti a velkých problémů. Mnozí jsou však nepoučitelní a těchto chyb se stále dopouští.

Pokud si totiž doporučenou zásilku nevyzvednete, uplatní se tzv. fikce doručení, což znamená, že se zásilka po deseti dnech vrátí odesilateli a je z hlediska práva brána jako doručená. Vzhledem k tomu, že nikdo nemá povinnost zasílat jakékoliv upomínky, může následovat až návštěva exekutora.

Ani malé dlužné částky nezastaví věřitele od jejich vymáhání. V posledních letech je tento trend častější a nezávisí na výši dlužné částky. Věřitelům stojí za to vymáhat i poměrně malé částky v řádu od několika set do pár tisícovek. Mají tak větší pravděpodobnost, že dlužnou částku získají.

V případě, že z nějakých důvodů nemůžete dluh splatit, dohodněte si splátkový kalendář nebo pošlete alespoň část dluhu. Vždy se snažte komunikovat s věřitelem nebo exekutorem.

Exekutorská razítka

Mnozí z exekutorů, včetně prezidentky exekutorské komory, používají nesprávné razítko. Liší se od vzoru, který vymahačům předepisuje zákon. Zákon říká a ukazuje, jak má soudní exekutorské razítko vypadat. Lvíček má být na tmavém štítu. S tím si však exekutoři hlavu nelámou. Označení by ale mělo být shodné. Proto se exekutorská komora bude snažit problém vyřešit.

Dosavadní práce exekutorů by neměla být u soudu napadnutelná, šance na úspěch by byla malá. Jiné rysy razítek nezpůsobují jejich neplatnost.

Exekutoři by měli vše uvést na pravou míru už kvůli reputaci. Exekutorská komora se bude snažit v co nejkratším časovém termínu vše napravit. Pravděpodobně cestou technické kontroly.

Úvěrové kalkulačky

Úvěrové kalkulačky mohou předcházet zadluženosti

Narůstající zadluženost vede lidi k větší opatrnosti před půjčkami a úvěry, které je snadno mohou přivést k exekuci majetku. Proto začínají mnohem častěji a pečlivěji počítat, kolik si mohou půjčit a zda jsou schopni splátky do budoucna platit. K tomu využívají úvěrové kalkulačky, kterých může každý na internetu využít. Začínají být velmi oblíbené mezi lidmi, protože pomáhají předcházet případným problémům. Kalkulačky ihned ukáží, kolik budou činit měsíčný splátky při určité výši úvěru, kolik budou činit celkové náklady a zda se svým příjmem dokážete úvěr splatit.

Lidé si tak mohou snadněji spočítat, zda se pouštět do rizika, neboť každý, kdo se zadlužuje, ať už formou půjčky, úvěru nebo hypotéky, by měl mít v hotovosti nebo v jiné formě, která má rychlou likviditu, takovou rezervu na splátky, aby je byl schopen splácet alespoň půl roku v případě, že přijde o práci.

Z úvěrových registrů vyplývá, že největší podíl dlouhodobě nesplacených závazků mají lidé do 24 let. Nejméně rizikovou skupinou jsou naproti tomu třicátníci.

Výpočet nezabavitelného minima

Dlužníkovi, na kterého je uvalena exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Nerespektovat nezabavitelné částky a provádět exekuční srážky ve větším rozsahu, než povolují nezabavitelné částky, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí.

Nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Údaj týkající se velikosti obce se použije vždy, bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, tedy částka 4 597 Kč. Zmíněné dvě třetiny se proto budou počítat z částky 7 723 Kč (7723 / 3 = 2 574,33 * 3 = 5 148,66 Kč).

Nezabavitelná částka na povinného činí 5 148,66 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako jednu čtvrtinu z nezabavitelné částky na povinného 5 148,66 (5 148,66 / 4 = 1 287,16 Kč). Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1 287,16 Kč.

Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.