Exekuce výhodou

Exekuce: pro některé neštěstí, pro jiné výhodná koupě

Exekuce domů, bytů a pozemků jsou v poslední době mnohem častější. Často za to může právě krize, která dostala do špatné finanční situace domácnosti i firmy.

Někoho postihne špatná finanční situace a pro někoho jiného to může být levná koupě nemovitosti. Dlužníka čeká exekuce a poté možná dražba jeho nemovitosti. Dražba zabaveného majetku je neštěstím pro dlužníka, ale výhrou pro zájemce o koupi domu nebo pozemku, protože nemovitost může získat až o třetinu levněji.

Počet zabavených nemovitostí prodávaných v dražbě stoupl oproti minulým letům skoro dvojnásobně. Většinou jsou na prodej rodinné domy, byty, pozemky a garáže. V exekucích si ale lidé můžou pořídit třeba lesy, rybníky i zemědělské usedlosti.

Nejnižší vyvolávací cena nemovitosti se může pohybovat již na dvou třetinách odhadní ceny. Pokud se v první dražbě žádný zájemce nenajde, její cena do dalších aukcí ještě klesne. Ani některé banky nezůstávají pozadu a nabízejí klientům několik specializovaných služeb, které jim umožní financování draženého domu, bytu nebo pozemku. Možné je vzít si hypotéku, za kterou zájemce ručí jinou nemovitostí nebo lze využít předhypoteční úvěr.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na Centrální evidenci exekucí na internetu, kterou vede Exekutorská komora České republiky. Na těchto webových stránkách si zájemci mohou vyhledat konkrétní dražbu a prohlédnout si vyhlášku. V ní zjistí například, kde se aukce koná, jaká je vyvolávací cena a jestli má možnost si vše předem prohlédnout.

Falešní exekutoři

Dávejte pozor na falešné exekutory

Za průběh exekuce zodpovídá soudní exekutor, kterému soud svěřil její provedení. Není podmínkou, že všechny úkonu provádí jen exekutor. Některé úkonu mohou provádět i jeho zaměstnanci (exekutorský koncipient a exekutorský kandidát).

Vydávat se za exekutora není tak složité. Proto, než někoho pustíte do bytu a vydáte mu svůj majetek, ujistěte se, zda je dotyčný opravdu osobou, za kterou se vydává. Požadujte předložení služebního, klidně i občanského průkazu a listin týkajících se exekuce. Jestliže se jedná o zaměstnance exekutora, musí se i oni prokázat služebním průkazem a případně pověřením podepsaným exekutorem.

Exekutor je povinen se na požádání prokázat služebním průkazem a předat vám soudní usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s razítkem a podpisem exekutora uvedeného v usnesení o nařízení exekuce.

Pokud máte nějaké pochybnosti, nebojte se zavolat na linku 158 a požádejte o pomoc. Jestliže se vám bude zdát, že exekutor nebo jeho zaměstnanci nepostupují v souladu se zákonem, trvejte na sepsání protokolu. Nezapomeňte si vzít podepsanou kopii a dobře si ji uschovejte.Jak se bránit exekuci

Jak se bránit exekuci, když dluhy nejsou vaše

Bojíte se, že žijete s nezodpovědným dlužníkem a exekutor by vám mohl zabavit váš majetek? Nezodpovědným dlužníkem mohou být např. vaše děti, které mají trvalé bydliště hlášené u vás. Proto přijdou exekutoři zabavit movité věci přímo k vám. Jak se proti tomu bránit? Musíte dokázat, že věci, které vám zabavili, jsou vaše. To ale není tak jednoduché. Pouhá účtenka vám nestačí. Není na ní totiž uvedeno jméno odběratele. Dokázat vlastnictví můžete tedy pouze kupní smlouvou, rozhodnutím o dědictví nebo vypořádáním společného jmění manželů.

Pokud vám byly věci zabaveny, můžete podat do 30 dnů od sepsání movitých věcí exekutorem návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Návrh musíte podat písemně do sídla příslušného soudního exekučního úřadu. Musí být předložen důkaz, že zabavené věci nejsou zadlužené osoby. Jestliže by na místě nebyly předloženy důkazy o vlastnictví, ale jen vaše tvrzení, poznamená se tento údaj do protokolu a věci se do soupisu pojmou.

Po vypršení třicetidenní lhůty se můžete obrátit na věřitele, kteří se mohou obrátit na exekutory a požádat je, aby určité movité věci ze soupisu vyškrtli. Exekutor tedy může vyškrtnout věci ze soupisy tehdy, když to věřitel navrhne. V tomto případě se důkazy dále neprošetřují. Druhou možností je situace, kdy vyjde najevo, že věci povinnému patřit nemohou.

Exekuce na plat

Znamená strhávání určité částky ze mzdy zaměstnanci, na kterého je nařízená exekuce. Neznamená však, že by zaměstnanec nedostal vůbec žádnou mzdu, je oprávněn získat pouze její část. Zaměstnanci se začne částka ze mzdy strhávat dnem, kdy si převzal exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy. Jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel jsou o exekučním příkazu informováni. Částka, která je zaměstnanci stržena, se vypočítává z čisté mzdy a činí jednu čtvrtinu platu. Pokud se jedná o přednostní pohledávku, tato sražená částka je ve výši dvou třetin čisté mzdy. Přesný výpočet je uveden v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Exekutorský řád stanoví pouze postup exekutorského úřadu. Jestliže by povinný zaplatil dluh dříve, pak by mu exekutor nemohl nic strhávat.

Zpětný leasing nemovitostí

Jedním z možných řešení jak se vyhnout exekuci nebo vystěhování je zpětný leasing nemovitostí.

Zpětný leasing nemovitostí je vhodný pro ty, kteří nemají šanci dostat úvěr nebo půjčku od bankovní instituce, protože se pro banku stávají nebonitní, nebo mají negativní záznam v bankovním registru.

Zpětný leasing nemovitostí se poskytuje na nemovitosti v osobním vlastnictví, které jsou určeny k bydlení (rodinné domy,družstevní byty).

Instituce poskytující tuto službu se snaží v co nejkratší době nemovitost úplně oddlužit a následně vám doplatit hotovost. Poskytované částky se pohybují od 50 000,- Kč do 1 000 000,- Kč. Doba vyřízení zpětného leasingu trvá zhruba do dvou týdnů. Částka je vám pak proplacena do jednoho měsíce většinou hotově nebo na váš běžný účet. Úroková sazba se pohybuje v rozmezí 18 až 30 % ročně. Doba splatnosti se liší podle nemovitosti. Rodinné domy (5-30 let), u družstevních bytů je doba kratší (1-5 let).

Jak zpětný leasing vůbec probíhá

Dočasně se převede nemovitost do vlastnictví poskytovatele po dobu předem stanovenou ve smlouvě o finančním pronájmu s automatickým převodem zpět do vlastnictví žadatele po uplynutí dohodnuté doby. V nemovitosti zůstanete bydlet. Poté si měsíčními splátkami kupujete nemovitost zpět do svého vlastnictví. Po doplacení všech splátek dochází ke zpětnému převodu vlastnictví nemovitosti do vašeho majetku.

Podmínky:

  • dva doklady totožnosti
  • fyzický osoba s trvalým pobytem na území ČR
  • minimální věk žadatele 18 let
  • možnost převedení leasingu na třetí osobu