Exekuce

Co je exekuce

Exekuce je legální nucený výkon rozhodnutí, jehož cílem je vymáhání dluhů. Exekuce je uvalena v případě, že povinná osoba řádně a včas nesplácí úvěr či jiné formy finanční pomoci, která byla věřitelem dlužníkovi poskytnuta. Při uvalení exekuce dochází k zabavení hmotného i nehmotného majetku proti vůli majitele. Zabavený majetek se pak použije pro splácení onoho dluhu.