Exekutor může vniknout do bytu

Exekutor má ze zákona oprávnění vniknout do bytu i bez účasti majitele nebo nájemce bytu. Exekutor si tedy může otevřít byt sám a vykonat prohlídku, aniž by o tom majitel nebo nájemník věděl. K pomoci může přivolat i zámečníka. Nemůže však násilím vniknout do nájemního domu, musí ho pustit nájemníci. Policie není k prohlídce nutná, takže se nevyžaduje. Ten, kdo provádí soupis movitých věcí může, pokud je to potřebné, k úkonu přibrat vhodnou osobu, podle možnosti zástupce obce. Po skončení prohlídky exekuční vykonavatel zapíše protokol a byt musí znovu uzamknout. Pokud nemůže povinnému předat klíče, musí je uložit na vhodném, dosažitelném místě a vyrozumět o tom povinného.

Nedobrovolná dražba

Přijít o majetek v nedobrovolné dražbě?

Víte, že včasným prodejem svého majetku nebo nemovitosti můžete předejít nepříjemnostem jako je exekuce? Pokud nebudete plnit své závazky, věřitel dříve či později předá svoji pohledávku k vymáhání soudnímu exekutorovi. Máte možnost dohodnout s věřitelem na způsobu plnění svého závazku např. úpravou splátkového kalendáře nebo na umoření svého závazku z výtěžku prodeje své nemovitosti za tržní cenu. Protože do té doby, než přijde nařízení o exekuci, můžete se svým majetkem libovolně nakládat, takže jej i prodat. S prodejem se můžete obrátit na specializovanou firmu. Je sice dosti nepříjemné rozhodnout se prodat svou nemovitost, ale pokud nemáte na splácení svých dluhů a exekuce je za rohem, tak je prodej to nejlepší. Při neplacení by vaše nemovitost mohla postoupit až k nedobrovolné dražby, kde cenu nemovitosti stanoví soudní znalec ve většině případů na spodní hranici ceny obvyklé. Z takto stanovené ceny poté vychází exekutor při určení vyvolávací ceny, která je v prvním kole dražby stanovena ze zákona ve výši dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, ve druhém kole pak ve výši jedné poloviny ceny nemovitosti stanovené soudním znalcem. Ale pozor, ode dne, kdy je dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nesmí ze zákona se svým majetkem bez souhlasu exekutora nakládat.