PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Výpočet nezabavitelného minima

Dlužníkovi, na kterého je uvalena exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Nerespektovat nezabavitelné částky a provádět exekuční srážky ve větším rozsahu, než povolují nezabavitelné částky, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí.

Nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Údaj týkající se velikosti obce se použije vždy, bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, tedy částka 4 597 Kč. Zmíněné dvě třetiny se proto budou počítat z částky 7 723 Kč (7723 / 3 = 2 574,33 * 3 = 5 148,66 Kč).

Nezabavitelná částka na povinného činí 5 148,66 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako jednu čtvrtinu z nezabavitelné částky na povinného 5 148,66 (5 148,66 / 4 = 1 287,16 Kč). Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1 287,16 Kč.

Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.