Nárůst počtu exekucí se zastavuje

Podle statistik Exekutorské komory se v prvním pololetí letošního roku zastavuje nárůst počtu nařízených exekucí. Za první pololetí bylo nařízeno přes 304 000 exekucí. Na druhé pololetí jsou prognózy ještě příznivější, meziroční úbytek exekucí by mohl pokračovat.

Za pokles může zejména ekonomická krize, která nutí firmy k větší opatrnosti. Více tak kontrolují bonitu svého dlužníka či odběratele. Chrání se požadavkem platby v hotovosti nebo zálohy. Dalším důvodem je i snížení počtu uzavřených obchodů, který tak snížil i počet nezaplacených dluhů. O exekucích se doslýcháme na každém rohu, což je i velmi dobře, protože mnoho lidí si tak uvědomuje její následky a snaží se mít své dluhy pod kontrolou.

Podle Exekutorské komory patří mezi dlužníky nejčastěji mladí lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením. Za nařízenými exekucemi stojí velmi často drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám.

V průměru prochází exekucí zhruba čtyři až pět procent obyvatel Česka.

Osobní bankrot

Oddlužení osobním bankrotem

Každý si občas potřebuje půjčit peníze. Někdo spíše zvolí známé či kamarády a někdo se obrátí na banky či jiné společnosti. Může se ale tát, že si člověk výhody špatně spočítá, onemocní nebo přijde o práci. Když nastane tato situace a nemá člověk nějaké finanční rezervy, nebude schopen splácet. Někteří lidé sáhnou po poslední možné variantě, vyhlásí osobní bankrot.

Osobní bankrotlidé, kteří nejsou schopni splácet úvěr, mohou požádat soud o vyhlášení osobního bankrotu. Na soud s žádostí o oddlužení se může obrátit kdokoliv, kdo dluží věřitelům více finančních prostředků, jež není schopen splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů.

O vyhlášení úpadku lidé mohou požádat soud. Musí však sepsat seznam svého majetku i veškerých dluhů. Soud bude zajímat i jakým způsobem se dlužníci dostali do finančních potíží. Soud pak rozhodne, zda osobní bankrot vyřeší tím, že prodá majetek nebo bankrotáři sestaví splátkový kalendář. Dlužník musí splatit nejméně 30 procent dluhu. Po pěti letech může dlužník doufat, že soud mu zbytek nesplacené částky promine.

Aby se někteří lidé dostali z beznadějné dluhové pasti, musí se souhlasem soudu vyhlásit osobní bankrot. V České republice je to možné od ledna roku 2008. Na jižní Moravě bylo od ledna 2008 do července roku 2010 vyhlášeno 340 osobních bankrotů.

Exekutoři vymáhají bez rozhodnutí soudu

Přišla vám upomínka, že jste nezaplatili plyn či elektriku? V případě, že jste hned nereagovali na upomínku a nezaplatili nebo jste tomu zkrátka nevěnovali pozornost, mohli jste zhruba po měsíci dostat další dopis, ale již z Exekutorského úřadu. Nepředcházel tomu ani soudní rozsudek nebo nějaké jiné vykonatelné rozhodnutí, přesto však exekutorský úřad použil hlavičkový papír a razítko bez účasti soudu. Tato situace postihla i padesátiletou ženu z Prahy. Zažila šok, když našla 1. září ve schránce dopis z exekutorského úřadu kvůli zaplacení 1 600 korun za plyn.

Exekutorská komora se tímto případem bude zabývat. Exekutor vždycky vystupuje až v té fázi, když mu někdo předloží rozsudek soudu nebo nějaké jiné vykonatelné rozhodnutí. Proto, zda uzavírají exekutoři smlouvy s třetími osobami o spravování pohledávek a vybízejí jednu stranu k sepsání dohody ve prospěch druhé, není správné a exekutoři by to dělat neměli.

Soudnímu exekutorovi pro Prahu 2 (Aleš Bayer) to nepřijde nijak divné. Přiznává, že s firmou (Pražskou plynárenskou) spolupracuje. Výzva k sepsání splátkové dohody na hlavičkovém papíře exekutorského úřadu podle něj není žádným nátlakem. Podle Ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) problém nespočívá v sepsání exekutorského zápisu, které soudním exekutorům nepochybně přísluší, ale v rozesílání výzev dlužníkům, aby splátkovou dohudu přišli neprodleně uzavřít.

Neoprávněné exekuce srážkami ze mzdy

Dostal se snad váš manžel nebo manželka bez vašeho vědomí do dluhové pasti a je na něj uvalena exekuce? Vy tím však trpíte, protože je vám exekuce srážena ze mzdy? Jak se proti tomuto bránit?

Pokud je dluh povinen zaplatit jen váš manžel/ka (např. podle pravomocného rozsudku soudu), pak je možné postihnout majetek ve vašem společném jmění, protože dluh vznikl za trvání vašeho manželství. Na druhou stranu je nutné respektovat, že pouze váš manžel/ka je dle exekučního titulu povinný/á. To znamená, že exekuce vedená srážkami ze mzdy nebo proti vašemu bankovního účtu je za takovéto situace protiprávní. Je tedy na místě podat k soudu návrh na částečné zastavení exekuce. Můžete tedy zkusit požádát soud, aby byla zastavena exekuce srážkami z vaší mzdy a exekuce přikázáním pohledávky z účtu, jehož výlučným majitelem jste právě a jenom vy.