Jak probíhá exekuce

Jestliže jste se dostali do dluhů a nijak je neřešíte, začíná se se zabavováním. Soudní exekutor zpravidla postupuje jako první k inkasování peněz z účtu a srážkám ze mzdy. Pokud vlastníte byt, dům nebo pozemek, vyznačí exekutor záznam do katastru nemovitostí. Při zabavování majetku se začíná u nejcennějšího movitého majetku a pak může exekutor zabavit i nadstandardní vybavení domácnosti (mikrovlná trouba, televize, sedačka..).Když u vás exekutor najde dostatek finančních prostředků, které by stačily na uhrazení dluhu, rozhodne o soupisu a následného zajištění movitých věcí do exekučního skladu.

Nelekněte se až k vám exekutor vstoupí bez dovolení, je totiž pověřen soudem a k tomuto kroku je oprávněn. Pokud byste nebyli doma, může si exekutor přivolat zámečníka.

Exekutor vám nesmí zabavit oblečení, snubní prsteny, léky nebo zdravotnické pomůcky a hotovost ve výši 6 252. Tato částka je dvojnásobek životního minima a na ní máte nárok. Pokud by prodej zabavených věcí k umoření dluhu nestačil, může exekutor zabavit dům nebo byt.

Nezapomeňte si od exekutora nechat ukázat potřebné doklady. Měl by se prokázat služebním průkazem a předložit pověřovací listiny. Nebojte se ujistit, že jsou doklady pravé.

Způsoby provedení exekuce

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiných peněžitých pohledávek
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • prodejem podniku
 • postižením jiných majetkových práv (podíl ve společnosti, členská práva a povinnosti v družstvu)
 • postižením podílu společníka ve společnosti

Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze provést:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů