Exekutor

Exekutor

Soudní exekutor je soukromou osobou, kterou stát pověřil výkonem exekuční činnosti. Za tuto činnost exekutorovi přísluší odměna stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Setkat se můžete i s exekutory, kteří požadují tzv. smluvní odměnu.

Exekutor může sám rozhodnout o způsobu provádění exekuce. Provádí tedy zejména výkony exekučních titulů. Sepisuje exekutorské zápisy. Provádí dražby movitých a nemovitých věcí a uschovává peněžité prostředky a cenné papíry. Také poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému.

Za jaké provedené úkony a kolik zaplatíte exekutorovi

  • Odměna za provedení exekuce je 15 procent z vymožené částky. Minimální částka je však ve výši tři tisíce korun.
  • Paušální částka na výdaje je 3 500 korun. Může se ale stát, že exekutor doloží výdaje vyšší a vy zaplatíte víc.
  • Navíc dlužník zaplatí ještě 20 % DPH.
  • Odměna za vyklizení je 10 tisíc korun za každou nemovitost, byt nebo místnost.
  • Náhradu za ztrátu času ve výši 50 korun za každou započatou čtvrthodinu za cestu do místa exekuce.
  • Pokud vám exekutor doručí písemnost osobně, zaplatíte 50 korun.
  • Jestliže si věřitel s exekutorem sjedná smluvní odměnu, platí případný rozdíl věřitel.

Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

Kdo dohlíží na činnost exekutora

Sám klient vykonává určitý dohled nad exekutorem. Může se totiž kdykoliv rozhodnout, že není s jeho službami spokojen. Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo provádí státní dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob. Ve velké míře vykonává nad nimi dohled i Exekutorská komora České republiky.

Jaká je územní působnost exekutora

Územní působnost exekutora je neomezená a svou činnost může vykonávat na celém území ČR. Sídlo musí mít vždy v okrese, pro který byl jmenován. Exekutor tedy může provádět exekuci podle jakéhokoli exekučního titulu bez ohledu, kde byl vydán a nezáleží ani na pobytu oprávněného nebo povinného.