PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Osobní bankrot – Insolvence

Osobní bankrot jiný název pro oddlužení fyzické osoby nepodnikatele. Pokud je fyzická nepodnikající osoba předlužena a není schopna své dluhy splácet, může na sebe vyhlásit osobní bankrot – insolvenci. Osobní bankrot – insolvence je proces, na jehož konci přichází oddlužení. Podmínkou oddlužení je rozhodnutí soudu.

Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.). Oddlužení fyzické osoby probíhá jako insolvenční řízení, které je soudním řízením. Předmětem oddlužení je tzv. „dlužníkův úpadek“. Pokud splníte podmínky pro osobní bankrot, pomůžeme Vám, aby insolvenční řízení proběhlo řádně a skončilo Vaším oddlužením. Osobní bankrot otevírá cestu k novému životu.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je proces, o jehož výsledku rozhoduje soud na základě zákonem stanovených podkladů. Splnit podmínky dané zákonem není vždy snadné a proto jsme zde my, abychom Vám pomohli. Pomůžeme Vám s žádostí, vysvětlíme jak přesně máte doložit a zdůvodnit svůj nárok na oddlužení. Váš případ sledujeme až do vydání rozhodnutí soudem a proto Vám pomůžeme i s požadavky soudu na doplnění podkladů a žádosti.

Důvody dluhů

Soud vždy skoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona. My Vám s tímto bodem pomůžeme, protože víme, k čemu soud přihlíží.

 

Podmínky oddlužení

Nyní si odpovězte na tyto otázky:

Mám více věřitelů? (nejméně 2)

Jsem se svými dluhy již déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti?

Nejsem schopen/schopna tyto závazky plnit? (nedostatek financí, majetku)

Pokud jsou Vaše odpovědi ANO. Je to opět známka plnění podmínek dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, musíme Vás připravit na to, že soud bude znát odpovědi i na tyto další otázky.

 

Choval/a jsem se zodpovědně v posledních 3 letech k vytváření zdrojů pro splácení svých dluhů?

Nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost?

Mohu nabídnout svým věřitelům ve výhledu dalších 5 let pravidelné měsíční splácení svých dluhů v minimální výši alespoň 30%?

S přípravou argumentů a odpovědí na tyto otázky Vám pomůžeme.

 

Naše pomoc s oddlužením

Máme tým kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů, včetně právní podpory, kteří jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní služby při zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Neposkytujeme ani nedoporučujeme jakékoliv finanční produkty, které by mohly zhoršit Vaši již tak tíživou finanční situaci.

Nezajišťujeme zastupování v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pokud máte zájem si nechat poradit ZDARMA stačí vyplnit žádost na www.oddluzenibankrot.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 606 456 58 58. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.

MÁŠ DLUHY, MÁM DLUHY, VŠICHNI MÁME DLUHY !!!

Ale co když už nemám na splácení?

Je více možností, jak tuto situaci řešit:

1. Varianta nechat to tak, ono to nějak dopadne.

To je ta nejhorší varianta. Před dluhy se neschováte. Končí to exekucí všeho, co vlastníte a z malého dluhu je několikanásobně vyšší. Jeden příklad za všechny. Pan Novák nezaplatil 10 pokut za jízdu načerno v MHD (10 x 700,- korun). Za tři roky ho našel exekutor a dluh byl cca 240 000,- korun a potom přišel k nám, ať mu pomůžeme. Pomohli jsme, ale bylo to náročné a těžké.

2. Varianta je „Vybíjet klín klínem“.

Půjčovat si na zaplacení jiných půjček je sebevražda. Máme plné kanceláře lidí, kteří se mysleli, že to zvládnou a se zlou se potázali. Ale i těmto lidem umíme pomoct.

3. Varianta, je vyrazit do bank a dohodnout si snížení splátek.

Banky posílají svým klientům dopisy, e-maily a sms zprávy: „Pokud se dostanete do prodlení ze splátek, s důvěrou se obraťte na pracovníky banky, dohodnou Vám snížení atd.“ Pokud jste už v prodlení se splátkami tak nepochodíte, nebo Vám nabídnou takovou splátku, která stejně nic neřeší. Většina lidí, kterým pomáháme (je jich 9 412) si to vyzkoušela na vlastní kůži. V našich kancelářích potom barvitě popisují, jak dopadli.

4. Varianta je oddlužení soudní cestou.

Je to státem posvěcená metoda, jak člověka dostat z problémů, ale má spousty úskalí. Musíte mít pravidelný příjem. Musíte mít na to, abyste do pěti let zaplatili alespoň 30% svých dluhů i s úroky. Musí všichni, komu dlužíte s tím souhlasit atd. Je to život na hranici bídy na pět let. Položte si otázku: „Máte jistotu, že budete mít pět let práci?“ Nebo: „Co když se něco stane a Vy nebudete moct splácet?“ Odpověď je: Jste na tom ještě hůř než před podáním návrhu na oddlužení. Co když Vám soud návrh neschválí. Jste v bankrotu. Existuje dluhová poradna, kde Vám poradí zdarma.

5. Varianta je svěřit své dluhy odborníkům – certifikovaným správcům dluhů.

Již čtyři roky realizují novou metodu jak dostat lidi z dluhové spirály zpět do normálního stavu. Metoda se jmenuje „správa dluhů“. Nezaplatí za Vás všechny dluhy jednorázově, ale vezmou je do správy. Postaví se na vaší stranu a začnou za vás jednat s věřiteli a spravovat vaše dluhy až do úplného splacení. Společnost se jmenuje SPRÁVCE DLUHŮ s.r.o. (www.spravcedluhu.cz). Je to cesta, kterou vedeme lidi už čtyři roky a úspěšně. Jen je třeba přijít a svěřit nám Vaše problémy. Prozkoumáme oprávněnost nároků věřitelů, rozhodčích doložek a jiných. Napadneme jejich oprávněnost, pokud zjistíme pochybení ze strany věřitele. Přerozdělujeme Vaše splátky podle zákona o zvýhodnění věřitele. O všem jste informováni v informačním systému, který je na internetu. Máme celorepublikovou síť certifikovaných správců, kteří jsou kovaní v problematice dluhů občanů a pomůžou i Vám.

Že nevíte, kde správce hledat?

Pokud máte internet, stačí vyplnit žádost na www.oddluzeniliberec.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 725 048 844. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.

Tip jak se zbavit dluhů

Zbavte se nejdříve špatných dluhů. To jsou takové, jejichž úroková sazba je vyšší než výnosová míra, za kterou jste schopni své peníze investovat. Jde např. o akciové fondy (jedna z nejrizikovějších forem investic), které vydělávají v průměru 9 % za rok. To znamená, že úvěr s úrokem vyšším než 8 až 10 % je špatným dluhem. Měsíčně tak můžete přijít i o 1 500 Kč, které byste mohli investovat na splnění svých vlastních cílů.

Není rozumné brát si úvěr s úrokovou sazbou vyšší než 10 % jen proto, že vám k němu banka nabízí různé výhody (např. jednu splátku zdarma, snížený úrok jen pro vás apod.) a přitom mít vlastní dostatečnou hotovost, která vám někde zahálí. Pokud tomu tak je, využijte tyto peníze a drahou půjčku co nejdříve splaťte. Příště zvažte, zda si všechny ty „nezbytné věci“ potřebujete koupit. Pokud uvažujete o využití spotřebitelské půjčky nebo jiného špatného dluhu odpovězte si na následující otázky.

  1. Mám někde peníze na nákup dané věci a úvěr tak vlastně nepotřebuji?
  2. Jaká je úroková sazba úvěru?
  3. Potřebuji danou věc opravdu koupit? Není zbytečná a drahá?

Dluh vůči zdravotní pojišťovně

U zdravotního pojištění je promlčecí lhůta pětiletá. Takže zdravotní pojišťovna po vás nemůže požadovat zaplacení dluhu po pěti letech ode dne splatnosti. Pokud vás však pojišťovna o vyměření dluhu a penále již informovala, běží promlčecí lhůta nová ode dne jeho doručení.

Pojišťovny velmi rády praktikují situace, kdy plátce pojistného o dluhu informují třeba až po čtyřech letech. Penále však nabíhají každý den z dlužné částky, takže jsou ve většině případů penále vyšší než dluh na pojistném. S příslušnou institucí je možné se domluvit na splátkovém kalendáři, který vám usnadní splácení a vy nebudete muset najednou zaplatit několik tisíc korun.

Další možností jak si ulehčit splácení dluhu, je požádat o prominutí penále. Na příslušnou pojišťovnu se obrátíte s písemnou žádostí o snížení či prominutí vyměřeného penále cestou odstranění tvrdosti. V žádosti se uvádějí podstatné důvody, díky kterým nejste schopni uhradit penále. Tuto žádost však musíte podat nejpozději do patnácti dnů od písemného doručení platebního výměru.