Osobní bankrot – Insolvence

Osobní bankrot jiný název pro oddlužení fyzické osoby nepodnikatele. Pokud je fyzická nepodnikající osoba předlužena a není schopna své dluhy splácet, může na sebe vyhlásit osobní bankrot – insolvenci. Osobní bankrot – insolvence je proces, na jehož konci přichází oddlužení. Podmínkou oddlužení je rozhodnutí soudu.

Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.). Oddlužení fyzické osoby probíhá jako insolvenční řízení, které je soudním řízením. Předmětem oddlužení je tzv. „dlužníkův úpadek“. Pokud splníte podmínky pro osobní bankrot, pomůžeme Vám, aby insolvenční řízení proběhlo řádně a skončilo Vaším oddlužením. Osobní bankrot otevírá cestu k novému životu.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je proces, o jehož výsledku rozhoduje soud na základě zákonem stanovených podkladů. Splnit podmínky dané zákonem není vždy snadné a proto jsme zde my, abychom Vám pomohli. Pomůžeme Vám s žádostí, vysvětlíme jak přesně máte doložit a zdůvodnit svůj nárok na oddlužení. Váš případ sledujeme až do vydání rozhodnutí soudem a proto Vám pomůžeme i s požadavky soudu na doplnění podkladů a žádosti.

Důvody dluhů

Soud vždy skoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona. My Vám s tímto bodem pomůžeme, protože víme, k čemu soud přihlíží.

 

Podmínky oddlužení

Nyní si odpovězte na tyto otázky:

Mám více věřitelů? (nejméně 2)

Jsem se svými dluhy již déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti?

Nejsem schopen/schopna tyto závazky plnit? (nedostatek financí, majetku)

Pokud jsou Vaše odpovědi ANO. Je to opět známka plnění podmínek dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, musíme Vás připravit na to, že soud bude znát odpovědi i na tyto další otázky.

 

Choval/a jsem se zodpovědně v posledních 3 letech k vytváření zdrojů pro splácení svých dluhů?

Nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost?

Mohu nabídnout svým věřitelům ve výhledu dalších 5 let pravidelné měsíční splácení svých dluhů v minimální výši alespoň 30%?

S přípravou argumentů a odpovědí na tyto otázky Vám pomůžeme.

 

Naše pomoc s oddlužením

Máme tým kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů, včetně právní podpory, kteří jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní služby při zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Neposkytujeme ani nedoporučujeme jakékoliv finanční produkty, které by mohly zhoršit Vaši již tak tíživou finanční situaci.

Nezajišťujeme zastupování v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pokud máte zájem si nechat poradit ZDARMA stačí vyplnit žádost na www.oddluzenibankrot.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 606 456 58 58. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.