Neoprávněná exekuce a pochybení exekutora

Jak správně postupovat při neoprávněné exekuci či pochybení exekutora

Volba účinného postupu se odvíjí od povahy tvrzeného pochybení. Ve většině situací je nezbytně nutné využít příslušných prostředků u soudu, který exekuci nařídil a pověřil exekutora jejím provedením případně u samotného exekutora. Ze soudních prostředků může využít např. odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, vylučovací žaloba třetích osob – vlastníků věcí postižených exekucí a dalších. U exekutora pak lze vznést námitku proti příkazu k uhradě nákladů exekuce. S vědomím nemožnosti nahrazení nezbytného postupu v exekučním řízení lze také podat stížnost Exekutorské komoře České republiky nebo Ministerstvu spravedlnosti, které jsou pověřeny výkonem dohledu nad exekuční činností a činností exekutora.

Zdroj: Osobní finance

Co exekutor nemůže zabavit

Exekutor se nejčastěji vrhne na část mzdy či obstaví bankovní účet. Kromě pravidelné mzdy si ale může vzít i část nemocenské, ošetřovného za péči o nemocného člena rodiny, mateřské, důchodu, stipendia či podpory v nezaměstnanosti. V krajním případě začne rozprodávat majetek. Záleží na výši dlužné částky.

Z těchto příjmů zůstane dlužníkovi jen nezabavitelné minimum. To se stanoví na základě životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku.

Dlužníkovi vždy zůstanou celé dávky v hmotné nouzi, které vyplácí obecní úřady, jednorázové dávky státní sociální podpory jako porodné či pohřebné, pravidelný příspěvek na bydlení a dávky sociální péče. Na ně mají nárok zdravotně postižení.

Výše minima záleží na věřiteli, kterému dluží. Pokud dlužník neplatí výživné, neboli musí uhradit tzv. přednostní pohledávky, částka na živobytí bude menší, než když dluží bance nebo nebankovnímu poskytovateli půjček.

Zabavit nelze běžné oděvy, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby, které dlužník vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje, a hotovost do výše dvojnásobku životního minima. Exekutor by také neměl mít právo zabavit obvyklé vybavení domácnosti, které dlužník nezbytně potřebuje k životu. Žádný zákon však nestanovuje, jaký majetek člověk k životu potřebuje. Takže závisí jen na úsudku exekutora, jestli zabaví ledničku, pračku či sporák. Pokud se však v rodině používají léky, které je nutné uchovávat v chladu, pak by exekutor ledničku zabavit neměl.

Věci ve vlastnictví povinného, které nepodléhají exekuci, jsou obecně vymezeny v prvním odstavci ust. § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny:

  • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů,
  • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Zdražení soudních poplatků

Návrh na soudní exekuci

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) chce návrhem zvýšit soudní poplatky, které se za posledních deset let nezvýšily, protože inflace i hrubá mzda rostly. Zvýšení soudních poplatků se dotkne prakticky všech sporů. My si však řekneme pouze o poplatcích, které jsou spojeny s exekucí.

Poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (soudní exekuci) sice zůstává v zásadě na dvou procentech z vymáhané částky, zvyšuje se však jeho minimální i maximální hranice.

Zatímco dosud se při vymáhání peněžitého plnění do částky 15 tisíc korun platí poplatek 300 korun, nově to má být 500 korun, nicméně hranice plnění se zvyšuje na 25 tisíc korun.

Na opačné straně by se maximální poplatek zvýšil z 1000 na 1500 korun – dosud se platil od vymáhaného plnění převyšujícího 50 tisíc korun, nově až od 75 tisíc korun.

Změny mají platit od jara roku 2011.

Můžeme vám pomoci

Jste ve špatné finanční situaci a bojíte se, že u vás brzy zaklepe exekutor, který vám sebere vše na co jste si celý život vydělávali těžkou prací? Do těžké životní situace, kdy peníze znamenají všechno, se může dostat každý z nás. Takové problémy však musí umět člověk co nejrychleji řešit nebo mít alespoň zájem je řešit. Musíte být však velmi opatrní a vybírat si takové společnosti, které jsou seriózní a nabízejí úměrné nabídky. Těch však velmi mnoho není. Vaším cílem je, se z dluhů co nejlépe dostat a ne se v nich ještě více utápět a prohloubit si svou finanční díru. Nabízíme vám pomoc. Stačí vyplnit formulář, díky němuž zpracujeme vaše data a nabídneme vám optimální řešení.

FORMULÁŘ

Každý seriózní správce dluhů musel projít školením a úspěšně složit zkoušku, na základě které obdržel certifikát od asociace. To znamená, že můžete požádat podnikatele nebo společnost o předložení certifikátu o způsobilosti k této činnosti.

Vymáhání dluhu

Vymáhání dluhu krok za krokem

Stalo se vám někdy, že jste nezaplatili pokutu za parkování či vás v autobuse navštívil revizor? Vy jste však na dluh zapomněli nebo ho z nějakého důvodu nezaplatili? I u vás však může nečekaně zazvonit exekutor, aniž byste byli o jeho příchodu předčasně informováni.

Uvedeme si, jak probíhá exekuce bod po bodu.

  • Aby mohlo dojít k exekuci, musí věřitel vlastnit rozhodnutí soudu, podle kterého může majetek vymáhat. O soudu se však vůbec nemusíte dozvědět. Uvidíte pouze usnesení o nařízení exekuce, o kterém rozhodl soud. Dostanete takzvanou výzvu k dobrovolnému zaplacení. To znamená, pokud uhradíte závazky do 15 dnů, zaplatíte jen půlku nákladů exekutora.
  • Jestliže na výzvu nereagujete, snaží se exekutor zjistit, zda máte peníze na bankovním účtu. Pokud ano, tak ho zablokuje. Zjistí, kde jste zaměstnaní a nařídí srážky ze mzdy. A do třetice ho bude zajímat vaše nemovitost, pokud nějakou vlastníte. Je sepsán záznam do katastru nemovitosti (exekutorské zástavní právo). O těchto úkonech se předem nedozvíte, abyste peníze nemohli někam schovat.
  • Pokud nestačí k uhrazení dluhu vaše peníze na účtu, rozhodne exekutor o provedení takzvané mobiliární exekuce, to znamená, že vás navštíví doma. Exekutor může do vašeho bytu vniknout i bez vaší přítomnosti, stačí mu k tomu jen zámečník. Ze zákona u toho nemusí být policisté. Exekutor nejdříve navštíví adresu, na které jste trvale hlášeni. Pokud vás nenajde tam, tak hledá místo, kde se zdržujete (podle pošty).
  • Poté přijedou soudní vymahači, kteří zabavený majetek odvezou nákladním vozem. Zabavené věci exekutor vydraží. Movité věci se prodávají v dražbě za třetinu odhadní ceny, nemovitosti pak za dvě třetiny odhadní ceny. Při neúspěšném dražení, jdou do dražby opakovaně, přičemž se jejich cena snižuje. Může se tedy stát, že některé věci budou prodány pod cenou. Takže můžete navrhnout, že svůj majetek prodáte sami. Penězi uhradíte pohledávku i náklady exekutorovi.
  • Musíte počítat s tím, že zaplatíte nejen svůj dluh, ale i odměny exekutorovi, prostě všechny náklady na exekuci, které mohou být větší než váš dluh. Navíc se může stát, že si věřitel vezme advokáta, kterého však musíte zaplatit vy.