Exekuce už i na manželku

Od ledna 2013 se v exekucích udělaly velké změny. Nyní už exekutoři můžou sáhnout na peníze i manželce/manželovi dlužníka. Od nového roku, exekutor, bude moct peníze na Vašem účtu zablokovat, i když nemáte s dluhy svého protějšku nic dočinění. Pozor si dejte i na svůj plat či důchod, exekutor může strhávat i srážky z Vašich příjmů. Jediné na co nemají exekutoři zatím právo jsou sociální dávky vymezené zákonem.

Nejhůře na tom jsou ti, kteří žijí odděleně, ale nejsou rozvedení a ani neví o dluzích svého protějšku. I na tyto lidi se vztahuje společná exekuce.

Tato novinka ve světě exekucí, může dohánět zadlužené spoluobčany k práci načerno. Tím však bude tratit státní pokladna, neboť z černých příjmů nejsou odváděny daně.

PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Nesplácení hypotéky

Neuhrazená splátka

Hypoteční banky reagují ihned při nezaplacení první splátky z hypotéky, kdy kontaktují klienta a zjišťují proč splátka nedorazila. Snaží se mu nabídnout možná řešení, která by vyřešila jeho situaci (odklad splátek, nový splátkový kalendář apod.).

Nucená dražba

Kdyby nesplácení hypotéky dospělo do fáze nucené dražby nemovitosti, tratili byste nejenom vy, ale i hypoteční banka. Proto je jednání hypotečních bank je mnohem vstřícnější než u poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Zesplatnění

Po upomínání prostřednictví telefonu následují upomínky písemné, které dlužníkovi přichází pravidelně třikrát měsíčně. Pokud jste doposud nepřistoupili na žádnou z možností, které vám banka nabízí nebo jste nereagovali na výzvy, banka přistoupí k zesplatnění celé dlužné částky.

Tři nezaplacené splátky

Klient tak porušuje podmínky smlouvy nesplácením úvěru a místo tří měsíčních splátek musíte zaplatit celou výši nezaplaceného úvěru. Poté dochází k vymáhání. Stále však není pozdě a je možné se soudu vyhnout. Banka je připravena nabídnout například odpuštění části úroků z prodlení, ve výjimečných situacích může banka přistoupit i ke zrušení zesplatnění.

Když dojde k soudnímu řízení

Mezitím co se vleče soudní řízení, nabíhají úroky z prodlení a částka se zvyšuje také o soudní výdaje. Takové soudní řízení může trvat až rok, ale může to být i mnohem déle.

Hypoteční banky mají smlouvy obvykle dobře ošetřené, proto málokdy spor prohrávají. Takže můžete ve většině případů očekávat návštěvu exekutora. Nezapomeňte, že náklady exekutora se připočítají k dlužné sumě.

Zdroj: aktuálně.cz

Kdo provádí exekuci

Exekuci nemovitosti může provést buď soud, exekutor nebo finanční úřad.

Exekuce nemovitosti je specifický právní akt. Prodat nemovitost může exekutor uvedený v zákoně č. 120/2001 Sb., exekučním řádu, soud nebo finanční úřad. Poslední dva z jmenovaných jsou státní instituce, které mají toto oprávnění. Exekuce nemovitosti znamená zablokování nemovitého majetku dlužníkovi, a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu na prodej nemovitosti.

Exekuce může provádět ovšem i finanční úřad a to ten, u kterého pohledávka vznikla. Soud je rovněž oprávněn dražit nemovitosti. Tyto orgány mají povinnost stanovit vyvolávací cenu dražby v částce 3/4 ceny nemovitosti, jenž je stanovena ve vypracovaném znaleckém posudku.

Zablokovat lze jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí (byty v osobním vlastnictví, RD, komerční objekty, chaty, chalupy, pozemky, pole atd.)

Zajímavosti o exekuci

Co byste ještě měli vědět o exekuci

  • Pokud vás exekutor nezastihne doma, přivolá si na pomoc zámečníka, který ale musí mít živnostenskou koncesi k vykonávání zámečnického řemesla. Zámečník je povinen předložit exekutorovi koncesi, a k otevírání přistupovat tak, aby způsobil minimální škodu.
  • Exekutor se o spoření dlužníka dozví nahlédnutím do jeho databáze nebo se dotáže konkrétní stavební spořitelny. Na tuto informaci má exekutor ze zákona nárok. Není možné, aby dlužník spoření utajil. Evidenci uzavřených smluv o stavebním spoření vede ministerstvo financí.
  • Po doručení exekučního příkazu stavební spořitelna zablokuje účet klienta až do výše vymáhané pohledávky. Stavební spořitelny klienta automaticky o zablokování účtu neinformují, ale informuje je exekutor.
  • Jakmile stavební spořitelna dostane vyrozumění o právní moci, vyplatí exekutorům peníze z klientova účtu. Pokud na něm není dostatek peněz k úhradě dluhu, je účet sledován šest měsíců. Další vklady jsou pak zaslány na účet exekutora. V případě, že vklady nejsou na účet připsány, je exekuce po uplynutí šesti měsíců ukončena.
  • Policie již k exekucím vyjíždí pouze na zavolání, když se situace zdramatizuje.
  • V případě mobiliární exekuce (exekuce movitých věcí) je možné proti zařazení věcí do exekučního soupisu činit námitky bezprostředně při provádění soupisu, přičemž exekutor je povinen tyto námitky do protokolu o soupisu zaznamenat. Námitky o obsahu soupisu může činit jak povinný, tak osoba oprávněná.