Zpětný leasing nemovitostí

Podrobnější informace ke zpětnému leasingu nemovitostí

Zpětný leasing nemovitostí je rychlým řešením v případě..

  • potřeby získání většího finančního objemu (bez prokázání účelu)
  • okamžitého vyplacení exekuce
  • odvrácení dražby
  • vyplacení stávajících dluhů či půjček

Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti vlastnická práva k nemovitosti. Poté mu společnost vyplatí sjednanou kupní cenu, kterou klientovi převedou na bankovní účet nebo hotově do jeho rukou. Z této částky jsou současně uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby či jiné závazky, které klient potřebuje vyplatit.

Po dobu leasingového pronájmu klient může v klidu nemovitost užívat. Za užívání však hradí pravidelné měsíční leasingové splátky. Klient je také povinen hradit zálohy na služby spojené s užíváním nemovitosti (záloha na vodu, teplo, elektřinu apod.). Po řádném splacení je společnost povinna převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta. Řádné placení zpětného leasingu dává klientovi jistotu, že nepřijde o svou nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje.

Výhodou oproti zástavě nemovitosti je rozložení leasingových splátek na delší období, které vaši domácnost tolik nezatíží. Navíc se nemusíte omezovat a snižovat své nároky. Některé společnosti pojistí nemovitost po celou dobu leasingu proti živelným pohromám. Sankce za prodlení si každá společnost určí jinak.

Vhodné nemovitosti:

  • nemovitost v osobním vlastnictví, která je zapsána v katastru nemovitostí České republiky (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, pozemek, podnikatelský objekt)
  • na nemovitosti nesmí váznout věcné břemene užívání.

Pokud je nemovitost ve vlastnictví i jiných osob, než je hlavní žadatel, jsou i ostatní osoby vedlejšími žadateli o leasing.

Zpětný leasing nemovitostí

Jedním z možných řešení jak se vyhnout exekuci nebo vystěhování je zpětný leasing nemovitostí.

Zpětný leasing nemovitostí je vhodný pro ty, kteří nemají šanci dostat úvěr nebo půjčku od bankovní instituce, protože se pro banku stávají nebonitní, nebo mají negativní záznam v bankovním registru.

Zpětný leasing nemovitostí se poskytuje na nemovitosti v osobním vlastnictví, které jsou určeny k bydlení (rodinné domy,družstevní byty).

Instituce poskytující tuto službu se snaží v co nejkratší době nemovitost úplně oddlužit a následně vám doplatit hotovost. Poskytované částky se pohybují od 50 000,- Kč do 1 000 000,- Kč. Doba vyřízení zpětného leasingu trvá zhruba do dvou týdnů. Částka je vám pak proplacena do jednoho měsíce většinou hotově nebo na váš běžný účet. Úroková sazba se pohybuje v rozmezí 18 až 30 % ročně. Doba splatnosti se liší podle nemovitosti. Rodinné domy (5-30 let), u družstevních bytů je doba kratší (1-5 let).

Jak zpětný leasing vůbec probíhá

Dočasně se převede nemovitost do vlastnictví poskytovatele po dobu předem stanovenou ve smlouvě o finančním pronájmu s automatickým převodem zpět do vlastnictví žadatele po uplynutí dohodnuté doby. V nemovitosti zůstanete bydlet. Poté si měsíčními splátkami kupujete nemovitost zpět do svého vlastnictví. Po doplacení všech splátek dochází ke zpětnému převodu vlastnictví nemovitosti do vašeho majetku.

Podmínky:

  • dva doklady totožnosti
  • fyzický osoba s trvalým pobytem na území ČR
  • minimální věk žadatele 18 let
  • možnost převedení leasingu na třetí osobu