Nedobrovolná dražba

Přijít o majetek v nedobrovolné dražbě?

Víte, že včasným prodejem svého majetku nebo nemovitosti můžete předejít nepříjemnostem jako je exekuce? Pokud nebudete plnit své závazky, věřitel dříve či později předá svoji pohledávku k vymáhání soudnímu exekutorovi. Máte možnost dohodnout s věřitelem na způsobu plnění svého závazku např. úpravou splátkového kalendáře nebo na umoření svého závazku z výtěžku prodeje své nemovitosti za tržní cenu. Protože do té doby, než přijde nařízení o exekuci, můžete se svým majetkem libovolně nakládat, takže jej i prodat. S prodejem se můžete obrátit na specializovanou firmu. Je sice dosti nepříjemné rozhodnout se prodat svou nemovitost, ale pokud nemáte na splácení svých dluhů a exekuce je za rohem, tak je prodej to nejlepší. Při neplacení by vaše nemovitost mohla postoupit až k nedobrovolné dražby, kde cenu nemovitosti stanoví soudní znalec ve většině případů na spodní hranici ceny obvyklé. Z takto stanovené ceny poté vychází exekutor při určení vyvolávací ceny, která je v prvním kole dražby stanovena ze zákona ve výši dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, ve druhém kole pak ve výši jedné poloviny ceny nemovitosti stanovené soudním znalcem. Ale pozor, ode dne, kdy je dlužníkovi doručeno rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nesmí ze zákona se svým majetkem bez souhlasu exekutora nakládat.