Zabavení majetku exekutorem i bez soudu

Exekutoři chtějí prosadit, aby o exekucích rozhodovali sami jen na základě podkladů od věřitele.

Vyplývá to z prohlášení prezidentky Exekutorské komory Jany Tvrdkové na odborném kongresu soudců a advokátů. V připravované novele exekučního řádu se navrhuje zrušení nařizovaní exekucí soudem. Pokud by novela prošla, soud by o vykonání exekuce už vůbec nerozhodoval. Hlavní roli by zde hrál přímo exekutor. Cílem je zřejmě urychlení zabavování peněz či majetku dlužníků ve prospěch věřitelů. Na druhé straně se Exekutorská komora shodla na tom, že často dlužníkům není co zabavovat a vymahatelnost je tak o dost složitější.

V novele občanského soudního řádu se proto navrhuje, že by dlužníkům mohl být zabavován i podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, takže by dlužníci mohli přijít i o družstevní byty, které jsou zhmotněním podílu v daném družstvu.