Exekutor a maření

Jak nemařit úřední výkon rozhodnutí

Nic mi nepatří

Pokud si myslíte, že se vyhnete zabavení majetku tím, že vám nic z toho nepatří, jste na omylu. Klidně můžete tvrdit, že byt patří manželce, auto rodičům a garáž kamarádovi, exekutor však může zabavit téměř všechny věci, o nichž se má důvod domnívat, že vám patří. Jedná se o věci, které užíváte a jsou v bytě, v němž pobýváte. Jestliže některé zabavené věci opravdu nepatří vám, ale někomu jinému, musí to dotyčná osoba prokázat a urychleně podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil.

Rozvod

Zbavit se dluhů nelze ani rozvodem. Když vymáhání závazku spadá do doby trvání manželství, tak se exekuce vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů. Uspět nemusíte ani formálním rozvodem a převodem majetku na manželku a veškerých dluhů na vás. Vypořádání majetku při rozvodu totiž musí vycházet ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů, jinak by byl tento právní úkon neplatný. Takže každý z manželů získá část majetku, ale i závazků, které je povinen vypořádat.

Skrývání a převody peněz

Skrývání majetku a účelové převody peněz vám danou situaci jen zhorší. Takový postup lze pokládat za maření úředního výkonu rozhodnutí a poškozování věřitele. Dozví-li se exekutor, že takto maříte rozhodnutí, může na vás podat trestní oznámení a všechny úkony, které jste provedli, prohlásí za neplatné i se zpětnou platností. Pak nepomůže ani antidatování smluv. Exekutor také může povinného předvolat k prohlášení o majetku.