Exekuce už i na manželku

Od ledna 2013 se v exekucích udělaly velké změny. Nyní už exekutoři můžou sáhnout na peníze i manželce/manželovi dlužníka. Od nového roku, exekutor, bude moct peníze na Vašem účtu zablokovat, i když nemáte s dluhy svého protějšku nic dočinění. Pozor si dejte i na svůj plat či důchod, exekutor může strhávat i srážky z Vašich příjmů. Jediné na co nemají exekutoři zatím právo jsou sociální dávky vymezené zákonem.

Nejhůře na tom jsou ti, kteří žijí odděleně, ale nejsou rozvedení a ani neví o dluzích svého protějšku. I na tyto lidi se vztahuje společná exekuce.

Tato novinka ve světě exekucí, může dohánět zadlužené spoluobčany k práci načerno. Tím však bude tratit státní pokladna, neboť z černých příjmů nejsou odváděny daně.

PRÁCE ODDLUŽOVACÍHO CENTRA

Pan Pavel Novák kontaktoval Oddlužovacího specialistu 15. února. Nevěděl si už rady. Pořád mu volali z bank, vymahači a exekutoři. Objednal se na 23. února, kde podepsal smlouvu o spolupráci při oddlužení. Předpokládaná výše jeho dluhů byla 652 195 Kč. Při výplatě 17 905 Kč už neměl na to, aby platil všechny půjčky včas a řádně.

Pracovníci Oddlužovacího centra mu vypracovali insolvenční návrh, který pan Novák dne 7. března 2012 podal ke krajskému soudu.  Dne 12. dubna 2012 soud rozhodl o úpadku a vydal usnesení o oddlužení.  Soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Poté bylo soudem nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Předmětem této schůze je jednání věřitelů o tom, zda preferují prodej majetku dlužníka při zachování jeho příjmů nebo zda chtějí své pohledávky uspokojit ze splátkového kalendáře při zachování majetku dlužníka.

Panu Novákovi soud schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem dne 8. srpna 2012.

Celkový objem přihlášených pohledávek činil 685 859 Kč. Pokud nedojde v průběhu příštích 5 let ke změně poměru na straně dlužníka, pak aktuální částka určená k rozdělení mezi věřitele umožňuje, aby dlužník během 5 let zaplatil na uspokojení pohledávek věřitelů částku cca 301 359 Kč.

Panu Novákovi bude zaměstnavatel po dobu 5 let pravidelně měsíčně počínaje měsícem září 2012 provádět srážky ze mzdy. Prostřednictvím insolvenčního správce budou z těchto srážek hrazeny poměrnou částkou pohledávky věřitelům.

Panu Novákovi měsíčně zůstane částka ve výši 8 762 Kč. Na své oddlužení měsíčně uhradí cca 8 063 Kč v závislosti na výši příjmů. V srpnu 2017 bude učiněna poslední srážka ze mzdy a pan Novák bude oddlužen.

Pan Novák uhradí celkem 43% ze svých závazků.

Osobní bankrot – Insolvence

Osobní bankrot jiný název pro oddlužení fyzické osoby nepodnikatele. Pokud je fyzická nepodnikající osoba předlužena a není schopna své dluhy splácet, může na sebe vyhlásit osobní bankrot – insolvenci. Osobní bankrot – insolvence je proces, na jehož konci přichází oddlužení. Podmínkou oddlužení je rozhodnutí soudu.

Oddlužení je prováděno dle insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.). Oddlužení fyzické osoby probíhá jako insolvenční řízení, které je soudním řízením. Předmětem oddlužení je tzv. „dlužníkův úpadek“. Pokud splníte podmínky pro osobní bankrot, pomůžeme Vám, aby insolvenční řízení proběhlo řádně a skončilo Vaším oddlužením. Osobní bankrot otevírá cestu k novému životu.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je proces, o jehož výsledku rozhoduje soud na základě zákonem stanovených podkladů. Splnit podmínky dané zákonem není vždy snadné a proto jsme zde my, abychom Vám pomohli. Pomůžeme Vám s žádostí, vysvětlíme jak přesně máte doložit a zdůvodnit svůj nárok na oddlužení. Váš případ sledujeme až do vydání rozhodnutí soudem a proto Vám pomůžeme i s požadavky soudu na doplnění podkladů a žádosti.

Důvody dluhů

Soud vždy skoumá, zda jste při uzavírání smluv o půjčkách a úvěrech měli poctivý úmysl peníze splatit. Jestliže toto prokážete, splňujete další podmínku dle insolvenčního zákona. My Vám s tímto bodem pomůžeme, protože víme, k čemu soud přihlíží.

 

Podmínky oddlužení

Nyní si odpovězte na tyto otázky:

Mám více věřitelů? (nejméně 2)

Jsem se svými dluhy již déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti?

Nejsem schopen/schopna tyto závazky plnit? (nedostatek financí, majetku)

Pokud jsou Vaše odpovědi ANO. Je to opět známka plnění podmínek dle insolvenčního zákona.

 

Pokud splňujete podmínky úpadku a chcete podat insolvenční návrh s žádostí o povolení oddlužení splátkovým kalendářem, musíme Vás připravit na to, že soud bude znát odpovědi i na tyto další otázky.

 

Choval/a jsem se zodpovědně v posledních 3 letech k vytváření zdrojů pro splácení svých dluhů?

Nebyl/a jsem v posledních 5 letech pravomocně odsouzen/a pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost?

Mohu nabídnout svým věřitelům ve výhledu dalších 5 let pravidelné měsíční splácení svých dluhů v minimální výši alespoň 30%?

S přípravou argumentů a odpovědí na tyto otázky Vám pomůžeme.

 

Naše pomoc s oddlužením

Máme tým kvalifikovaných zaměstnanců a smluvních partnerů, včetně právní podpory, kteří jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní služby při zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Neposkytujeme ani nedoporučujeme jakékoliv finanční produkty, které by mohly zhoršit Vaši již tak tíživou finanční situaci.

Nezajišťujeme zastupování v řízení před soudy ani jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pokud máte zájem si nechat poradit ZDARMA stačí vyplnit žádost na www.oddluzenibankrot.cz, nebo pošlete SMS zprávu ve tvaru: „příjmení jméno PSČ číslo mobilu“ na telefonní číslo 606 456 58 58. Příklad: Novak Jan 13000 777888999. Obratem Vás zařadíme do databáze a během 24 hodin se Vám ozve Oblastní správce dluhů z vašeho regionu a začíná řešit Vaší situaci.

Dlužníkem i majitel bytu

Dlužníkem se může stát i majitel bytu

Majitelé bytů, kteří si penězi z jeho pronájmu vypomáhají, aby tak mohli splácet hypotéku na dům, se v poslední době dostávají do nečekaných finančních problémů díky nájemníkům, kteří jim dluží tisíce korun.

V současné době neustále roste počet neplatících nájemníků, kteří tak působí komplikace některým pronajímatelům při splácení jejich vlastních závazků. Nejrychlejší a nejlevnější cestou pro obě strany je samozřejmě domluvit si s dlužníkem splátkový kalendář a dluh postupně umořovat. Pokud nájemník neplatí a nemá ani zájem domluvit se na pravidelném splácení, měl by se věřitel co nejrychleji obrátit na soud. Tato cesta je sice většinou zdlouhavá, ale pokud držíte smlouvu o pronájmu v ruce, peníze nakonec dostanete. K podání žaloby je potřeba mít veškeré podklady jako nájemní smlouvu, vyúčtování energií, výpisy z účtu, případně fotodokumentaci a předávací protokol k bytu. Po vyčíslení pohledávky a podání žalob na soud, je potřeba uhradit příslušný soudní poplatek, který je do konce letošního srpna ve výši dvou procent z žalované částky (podání elektronického platebního rozkazu). V některých případech tak majitelům bytů přinese dlužné peníze až exekutor.

Díky regulačnímu poplatku u lékaře exekuce za dveřmi

Nezaplatili jste z nějakého v nemocnici regulační poplatek 30 korun nebo 120 korun za pobyt v nemocnici? Tak můžete být s velkou pravděpodobností v nemocničním systému evidován jako dlužník. Z třicetikorunového poplatku, který jste neuhradili v roce 2008, kdy byl poplatek zaveden, může pohledávka vystoupat až na 17 tisíc korun.

Zdravotnická zařízení jsou ze zákona nezaplacené regulační poplatky povinny vymáhat, jinak jim hrozí nemalé sankce. K vymáhání velmi často využívají vymahačské firmy. Pacientovi, který nezaplatil je nejdříve poslána výzva, pokud opět nezaplatí, je ve většině případů pohledávka přenechána vymahačské společnosti. Může to dospět až k exekuci.

Pacienti by si měli určitě uschovat potvrzení o zaplacení regulačního poplatku. V případě, kdy soud vydá rozsudek, se může stát, že lidé poplatek skutečně zaplatili, ale nemají doklad. Pokud nedoloží originální stvrzenku o zaplacení, mají smůlu. Může se totiž stát, že nemocnice bude mít v platbách nepořádek.

Zdroj: Novinky