Výpočet nezabavitelného minima

Dlužníkovi, na kterého je uvalena exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Nerespektovat nezabavitelné částky a provádět exekuční srážky ve větším rozsahu, než povolují nezabavitelné částky, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí.

Nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Údaj týkající se velikosti obce se použije vždy, bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, tedy částka 4 597 Kč. Zmíněné dvě třetiny se proto budou počítat z částky 7 723 Kč (7723 / 3 = 2 574,33 * 3 = 5 148,66 Kč).

Nezabavitelná částka na povinného činí 5 148,66 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme jako jednu čtvrtinu z nezabavitelné částky na povinného 5 148,66 (5 148,66 / 4 = 1 287,16 Kč). Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1 287,16 Kč.

Celkovou nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.