Zajímavosti o exekuci

Co byste ještě měli vědět o exekuci

  • Pokud vás exekutor nezastihne doma, přivolá si na pomoc zámečníka, který ale musí mít živnostenskou koncesi k vykonávání zámečnického řemesla. Zámečník je povinen předložit exekutorovi koncesi, a k otevírání přistupovat tak, aby způsobil minimální škodu.
  • Exekutor se o spoření dlužníka dozví nahlédnutím do jeho databáze nebo se dotáže konkrétní stavební spořitelny. Na tuto informaci má exekutor ze zákona nárok. Není možné, aby dlužník spoření utajil. Evidenci uzavřených smluv o stavebním spoření vede ministerstvo financí.
  • Po doručení exekučního příkazu stavební spořitelna zablokuje účet klienta až do výše vymáhané pohledávky. Stavební spořitelny klienta automaticky o zablokování účtu neinformují, ale informuje je exekutor.
  • Jakmile stavební spořitelna dostane vyrozumění o právní moci, vyplatí exekutorům peníze z klientova účtu. Pokud na něm není dostatek peněz k úhradě dluhu, je účet sledován šest měsíců. Další vklady jsou pak zaslány na účet exekutora. V případě, že vklady nejsou na účet připsány, je exekuce po uplynutí šesti měsíců ukončena.
  • Policie již k exekucím vyjíždí pouze na zavolání, když se situace zdramatizuje.
  • V případě mobiliární exekuce (exekuce movitých věcí) je možné proti zařazení věcí do exekučního soupisu činit námitky bezprostředně při provádění soupisu, přičemž exekutor je povinen tyto námitky do protokolu o soupisu zaznamenat. Námitky o obsahu soupisu může činit jak povinný, tak osoba oprávněná.