Nepostižitelná část mzdy

Nepostižitelná část mzdy

Exekutor vám zablokoval účet, na který vám chodí mzda? Nezbyla vám však na účtě ani ona nepostižitelná část mzdy?

Nepostižitelná část mzdy se používá jen při exekuci srážkami ze mzdy. Exekutor proto nemůže vašemu zaměstnavateli nařídit, aby vám byla stržena celá mzda, protože vám musí být vyplacena ona „nepostižitelná část“. V okamžiku, kdy vám mzdu vyplatí, například převodem na váš bankovní účet, ochrana „nepostižitelné části mzdy“ mizí. Exekutorovi následně nic nebrání, aby peníze u banky postihl jako jinou pohledávku v plném rozsahu. V případě hrozící exekuce si proto vždy domluvte se zaměstnavatelem, aby vám mzdu vyplácel v hotovosti, či ji posílal poštovní poukázkou.

Nepostižitelná částka na povinného se spočítá jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy 3126 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.