Návštěva nebo bydliště?

Pro exekutory není rozhodující trvalé bydliště dlužníka, ale kde skutečně pobývá. Pak zabaví všechno co najdou. Pokud majetek nepatří dlužníkovi ale majiteli bytu, je pouze na něm, aby prokázal, že mu věci patří. Jestliže nemá na věci doklady o koupi (např. daňový doklad), musí se obrátit na soud, jinak by mohl jeho majetek skončit v dražbě. V případě, že vám exekutor nevyhoví při návrhu na vyškrtnutí majetku ze soupisu, obraťte se na soud s tzv. vylučovací žalobou.

Někdy se jedná o větší dlužné částky a tak má exekutor kolem sebe dostatek lidí, kteří zjišťují informace o dlužníkovi, jako kde se dlužník nachází, kde přespává, kam mu chodí pošta apod. Zjistí tak, zda dlužník chodí ke svým známým nebo příbuzným jen na návštěvu nebo u nich přebývá. Pokud exekutor na základě svého pátrání zjistí, že dlužník v daném bytě opravdu bydlí, začne místo považovat za skutečný pobyt dlužníka. Exekutor nezabavuje majetek tam, kde je dlužník zjevně pouze na návštěvě.