Kdo provádí exekuci

Exekuci nemovitosti může provést buď soud, exekutor nebo finanční úřad.

Exekuce nemovitosti je specifický právní akt. Prodat nemovitost může exekutor uvedený v zákoně č. 120/2001 Sb., exekučním řádu, soud nebo finanční úřad. Poslední dva z jmenovaných jsou státní instituce, které mají toto oprávnění. Exekuce nemovitosti znamená zablokování nemovitého majetku dlužníkovi, a to na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu na prodej nemovitosti.

Exekuce může provádět ovšem i finanční úřad a to ten, u kterého pohledávka vznikla. Soud je rovněž oprávněn dražit nemovitosti. Tyto orgány mají povinnost stanovit vyvolávací cenu dražby v částce 3/4 ceny nemovitosti, jenž je stanovena ve vypracovaném znaleckém posudku.

Zablokovat lze jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí (byty v osobním vlastnictví, RD, komerční objekty, chaty, chalupy, pozemky, pole atd.)