Jak zahnat exekuci

Několik správných kroků, které vám mohou pomoci před exekucí

Mějte na paměti, že exekutor nebyl tím, kdo rozhodl o vymáhané částce. Byl pouze pověřen částku vymáhat. Proto se k němu chovejte slušněji a nebojte se s ním ovšem komunikovat. Můžete se s ním domluvit i na splátkách či jiné formě úhrady dluhu.

Pokud jste již obdrželi exekuční příkaz, musíte počítat s tím, že původní dluh se již navýšil o náklady spojené s advokátem, soudem a exekutorem. Můžete je snížit tak, že zaplatíte do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Exekutor pak ze své odměny sleví 50 %.

Pokud se jedná o malou částku, je možné ji uhradit srážkami z vašeho účtu nebo ze mzdy. Díky možné úhradě nemá exekutor důvod podnikat další kroky k zabavení či k prodeji vašich movitých věcí.

Jste-li vlastníkem nemovitosti, je exekutor povinen o zahájení exekučního řízení vyrozumět katastrální úřad. Neznamená to však, že nemovitost bude vydražena a prodána, pouze s ní nesmíte během exekuce nijak nakládat.

Může se stát, že je vám dluh připsán neprávem, proto se musíte obrátit na toho, komu dlužíte. Buď se prokáže, že pohledávka není vaše a vy nemusíte platit nebo dlužíte a pohledávku musíte uhradit.

S exekučním příkazem v ruce není nic prohráno. Exekutor totiž musí určit znalce a vydat usnesení o ceně, vůči kterému se můžete odvolat a získat tak větší čas na získání potřebných peněz. Po usnesení vydá dražební vyhlášku, proti které se lze také odvolat. Tato doba vám umožní stále jednat a popřípadě dlužnou částku zaplatit.