Jak na exekuci

Jak se bránit exekuci

  • V momentě, kdy držíte v ruce exekuční příkaz se dluh navýší o náklady spojené s exekucí (náklady na advokáta, soud, exekutor). Ty můžeme snížit tak, že dlužnou částku zaplatíme do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Pak se můžeme dočkat slevy od exekutora.
  • Pokud vás exekutor navštíví, spolupracujte s ním a ukažte ochotu zaplatit dluh co nejdříve. Lze se domluvit na případných splátkách. Popřípadě na jiné formě úhrady.
  • Jestliže částka není příliš vysoká a bude i možné uhradit srážkami z vašeho účtu, ze mzdy či jiných příjmů, exekutor vám nemá důvod zabavit a prodat movité věci.
  • Exekutor postihuje mzdu či příjmy do výše nezabavitelné částky, tj. 4 620 korun na dlužníka a 1 155 korun na vyživovanou osobu, jež se týká jen zaměstnanců. Jestliže vám zaměstnavatel vyplácí mzdu na bankovní účet, máte nárok požádat v bance o jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima, které činí 6 252,- korun.
  • Jste-li vlastníkem nemovitosti, exekutor má ze zákova povinnost o zahájeném exkučním řízení vyrozumět katastrální úřad bez ohledu na výši dlužné částky. To znamená, že během exkuce s ní nesmíte nakládat.