Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Pokud se dlužník ocitne v situaci, kdy mu hrozí úpadek, měl by začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. Poctivý dlužník má větší šanci na překonání úpadkové situace. Pasivita vám může danou situace jen více znepříjemnit o další nutné povinnosti.

Nejste-li podnikatelem je pro vás možná pouze jedna varianta platební neschopnosti. Jde o situaci, kdy máte alespoň dva věřitele, vaše dluhy jsou alespoň měsíc po splatnosti a navíc je zjevné, že nebudete moci v budoucnosti schopen plnit.

V případě, že jste právnická osoba nebo podnikatel může nastat úpadek, pokud všechny vaše dluhy v součtu převýší hodnotu vašeho majetku. Cena vašeho majetku nebude stačit na splácení dlužné částky. Proto se pokuste situaci s věřiteli co nejdříve vyřešit, než na vás bude podán insolvenční návrh. Soud pak zjišťuje, jestli je vaše prodlení s placením delší než 3 měsíce. V tom případě jste v úpadku a tato situace se stane téměř neřešitelná.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je databáze dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Insolvenční rejstřík je dostupný na internetu, mají k němu přístup nejen věřitelé a dlužníci, ale i širší veřejnost, protože je volně přístupný. V insolvenčním rejstříku lze dohledat informace o průběhu insolvenčního
řízení a důležitých rozhodnutích.