Exekuce nemovitosti

Nemovitost prodána v exekuci

Sami si můžete zjistit, zda není na vaši nemovitost uvalena exekuce nebo jestli může dojít k exekuci majetku. Tyto informace si můžete ověřit na příslušném listu vlastnictví. V části „C“ listu vlastnictví najdete omezení vlastnického práva, například zástavy, věcná břemena nebo právě nařízené exekuce nemovitosti. Raději vždy zkontrolujte úplný výpis z katastru nemovitostí, který lze pořídit na katastrálním úřadu, na vybraný úřadech a poštách. Úplný výpis můžete získat i u některých realitních kanceláří, které mají dálkový přístup na katastrální úřad a mají k dispozici informace ohledně exekuce nemovitosti. Službu lze využít při nákupu nebo prodeji nemovitosti, abychom si byli jistí, že na nemovitost není uvalena žádná exekuce.

Dražba nemovitosti

Nemovitost je prodána formou dražby. Nejprve se nemovitost ocení znalcem, poté je vydáno usnesení o ceně a dražební vyhláška. Exekutor nemovitost nabídne za 2/3 odhadní ceny a pokud nemovitost není vydražena, nabízí se v dalším kole dokonce za 1/3 odhadní ceny. Pak se může stát, že výnos z prodeje nemovitosti nepokryje vaše dluhy a vy svým věřitelům budete nadále dlužit.

Proto, pokud víte, že je již nařízeno exekuční řízení, je výhodnější nemovitost prodat dříve, než exekutor přistoupí k dražbě.

Dlužník hradí veškeré náklady spojené s dražbou při exekuci nemovitosti.