Exekuce na ručitele

Ručení úvěru a exekuce majetku ručitele

Pokud jste se stali ručiteli úvěru na nemovitost a dotyčný přestal splácet, může hrozit odstoupení od úvěrové smlouvy. Nemovitost může být zastavena u banky, která poskytla úvěr na nemovitost. Banka si pak může vybrat, zda prodá zastavenou nemovitost, nebo bude dluh vymáhat po ručiteli. Rozhodnutí bude záviset také na prodejnosti zastavené nemovitosti a na solventnosti ručitele. Zajisté se rozhodne podle toho, jak nejsnáze získá prostředky na pokrytí dluhu. Protože jako ručitel ručíte celým svým majetkem, takže i vám hrozí exekuce. V takovém případě je postihován výhradně váš majetek. Ze závazků dlužníka se ručitel jen tak nedostane, ani když dlužník zemře.

Exekuce může být nařízena současně na ručitele i dlužníka. Nejčastěji dochází k zabavení peněz na bankovních účtech, obstavení mzdy a důchodu. U nemovitostí vyznačí katastr nemovitostí na daném objektu dlužníka, tedy i ručitele, nejprve tzv. plombu o exekuci, a to na základě usnesení o nařízení exekuce. K zabavení nemovitosti dochází na základě vydaného exekučního příkazu.