Jak se vyhnout exekuci

Jestliže jste zadlužení a nemáte na zaplacení svých závazků, je čas začít hledat způsoby, jak se vyhnout možnému exekučnímu řízení.

  1. Jednou z možností je, domluvit se s oprávněnou osobou na úhradách závazků, které vůči ní máte. Většina věřitelů vám vyhoví a přistoupí na dohodu. Oni sami totiž touží po rychlém vrácení svých peněz a vědí, že vymáhání soudem by celou situaci jen protáhlo. Navíc by soud také určil splátky.
  2. Druhou možností je refinancování z překlenovacího úvěru. Refinancování vám může poskytnou bankovní i nebankovní instituce. Pokud zvolíte nebankovní instituce, vybírejte svědomitě. Abyste popřípadě nenaletěli podvodníkům. Nebankovní instituce však nabízí mnohem vyšší úroky.
  3. Pokud dojde k tomu, že vám přijde usnesení o nařízení exekuce okresním soudem, máte možnost využít opravného prostředku ve stanovené lhůtě, o kterém rozhodne odvolací soud. Nebo dlužnou částku zaplatíte exekutorovi přímo na místě. Musíte ale počítat s tím, že částka bude již navýšena o náklady exekučního řízení. Někdy je možné dohodnout se s ním i na případných splátkách.